Als bedrijf wil je het beste resultaat

Een training Value Stream Mapping is voor een bedrijf eigenlijk onontbeerlijk. Je wil immers een product maken en dat aan de klant leveren waarbij er zo min mogelijk geld verloren gaat. Je wil het bedrijfsresultaat natuurlijk zo goed mogelijk houden. We zullen een aantal van deze termen kort toelichten zodat jij weet hoe je zo efficiënt mogelijk kan werken.

Een value stream

De value stream staat voor de waarde stroom. De waarde stroom is een totaalplaatje van alle zaken die moeten gebeuren om een product aan de klant te leveren. Denk daarbij aan de uren arbeidsloon, de materialen die gebruikt moeten worden, maar ook bijkomende kosten zoals energie en bijvoorbeeld de koffie die het personeel nuttigt tijdens de pauze om goed te blijven functioneren. Dit totale kostenplaatje bepaalt de marge tussen kosten en winst bij een bepaalde verkoopprijs.

Waarom steeds meer bedrijven interesse hebben in value stream mapping

Steeds meer bedrijven hebben interesse in value stream mapping. De reden hiervan is eenvoudig; men wil met zo min mogelijk kosten een zo optimaal mogelijk resultaat behalen. Daarom laat men personeel wat hiervoor geschikt is de opleiding volgen. Personeel wat zich bezig houdt met verbeterprocessen of wat met lean programma’s werkt kan deze opleiding volgen om meer productief te worden binnen het bedrijf.

Een specialist inhuren of eigen personeel

Heeft een bedrijf niet de beschikking over een dergelijke specialist dan is het altijd mogelijk om iemand op interim basis in te huren. De specialist zal doorgaans als ZZP werken en daar een bepaald tarief voor vragen. Wanneer deze vraag om value stream mapping geregeld terug komt bij een bedrijf is het echter logischer dat er intern een personeelslid wordt opgeleid. Deze opleiding kan het personeelslid volgen bij een gespecialiseerd bedrijf.

Hoe een training Value Stream Mapping zijn vruchten afwerpt